Q | ATéged nem zavar, hogy nincs semminek konkrét ára?
Nem, mert ez nem kereskedelmi tevékenység. Ezek adományok, akik számomra jelzésként szolgálnak, hogy komolyan veszed a dolgot. Ha ez nem lenne és csak egy e-mailt kellene küldeni, mindenki ezt tenné felelősség nélkül. Így lesz a dolognak súlya. Ráadásul így ha kevés pénzed van, semmilyen hátrány nem ér téged emiatt.

Miért nincs itt ezeknek konkrét ára?
Mert ez nem egy piaci szolgáltatás. A másik oka az, hogy ha kiírnám azt az árat, amennyit ez valójában ér, nem tudnád megfizetni. Így ez mindenkinek a saját helyzetéhez igazodik.

Honnan tudod, kinek mennyi pénze van és nem vernek át?
Nem én tudom, hanem te. Ennél többet nem is szeretnék róla mondani.

Miért éri meg neked az, hogy más síkokon ingyen van?
Más síkokon is adományozol.
Are you bothered that there is no specific price for anything?
No, because it's not a commercial activity. These are the donations that serve as a signal to me that you take the matter seriously. If it weren't for just one email, everyone would do that without responsibility. That's how it will get weighty. And so if you have little money, you will not suffer any disadvantages.

Why are there no specific prices for these?
Because it's not a market service. The other reason is that if I wrote down the price it was actually worth, you would not be able to afford it. On this way it is tailored to everyone's own situation.

How do you know who has a lot of money and is not fooling you?
I don't know, but you do. I wouldn't like to say more about it.

Why is it worth it for you to be free on other planes?
You donate on other planes too.
Sok ember a helyedben nem ezt tenné, ha ekkora hatalma lenne.
Ez a sok ember nincs a helyemben.

El tudod ezt érthetően magyarázni?
A látószögem miatt más fontossággal élek, mint ez a "sok ember" és más információkkal is rendelkezem.

Mit jelent ez a más fontosság?
El tudnád mondani egy született vaknak, hogy mi az a szín? Én megpróbálom, de nem mindenki fogja érteni. Hogy végigsétálhatok az utcán úgy, hogy alig néz rám valaki nekem többet ér annál, hogy ott ülök egy házban és kell egy csomó biztonsági ember, hogy távol tartsák a tömeget.

Milyen más információkkal rendelkezel?
Amiket te úgyse hinnél el.
Many people in your place would not do this if they had such power.
These many people are not in my place.

Can you explain this clearly?
Because of my angle of view, I have a different importance than this "many people" and have other informations.

What does this other importance mean?
Can you tell to a born blind what color is? I will try, but not everyone will understand. To walk down the street with just a little look at me is worth more to me than sitting in a house and needing a lot of security people to keep the crowd away.

What other information do you have?
Which you wouldn't believe.
Ez miért nem kereskedelmi tevékenység?
Az életem sajnos elég lassan halad a fizikai sík felé. Bár ha megnézem a változást az 1 évvel ezelőtti állapotomhoz képest, lenyűgöző a sebessége. Nem tudom, mikor jutok el oda, hogy kereskedelmi szolgáltatást nyújthassak. De amíg nem tartok ott, addig is próbálom kitalálni, hogy mi legyen és addig mindenképp szükségem van az adományokra.

Akkor ez nem végleges, amit itt látunk?
Nem, ez egy folyamat, aminek a jelenlegi állomását látjátok. Onnan indult, hogy ülök bevétel nélkül meditálva. Most ott tart, hogy létezik az adományozási lehetőség. Hogy hova fogok eljutni, azt én sem tudom.

Hogyhogy nem tudod?
Mert a saját szabályaim rám is vonatkoznak. Ha mindent látnék előre, eltűnne az életemből a kaland. Nem beszélve arról, hogy közben tesztelem az ÉlményPark működését, amit csak így tehetek hitelesen.

Mi van, ha ezt valaki mégis kereskedelmi tevékenységnek látja?
Sajnos előfordul, hogy valaki úgy alkot véleményt, hogy előtte nem tájékozódik. Egy visszatérés sem könnyű, mert számtalan olyan Égi Szabály van, amit figyelembe kell vennem. Ezek között van olyan is, ami ütközik a Föld Szabályival. Ám pont ez az egyik célom, hogy sikerüljön a két világot összehangolni. Ennek a folyamatnak a közepén tartok. Jobban örülnék annak, ha nem kellene ilyen vádakkal találkoznom, ám lehet, hogy pont azért találkozom velük, hogy megoldás születhessen rá. Hogy ez jó megoldás-e, azt nem tudom, de bízom abban, hogy ez a probléma megoldható.
Why is this not a commercial activity?
Unfortunately, my life is moving quite slowly towards the physical plane. Although, when I look at the change from my situation one year ago, its speed is impressive. I don't know when to get there to provide a commercial service. But as long as I'm not there, I'm trying to figure out what to do and in the meantime, I need donations.

Then is this not definitive what we see here?
No, this is a process that you see in its current state. It started from sitting in meditation without income. Now we say there is a donation opportunity. I don't know where I will go.

How come you don't know?
Because my own rules apply to me. If I foresaw everything, the adventure would disappear from my life. Not to mention, while I test the ÉlményPark, which is the only way I can do it authentically.

What if someone sees this as a commercial activity?
Unfortunately, sometimes people think that they are not informed before. No return is easy because there are countless Celestial Rules that I need to follow. Among these are some that conflict with the Rules of the Earth. But that is one of my goals to succeed in reconciling the two worlds. I'm in the middle of this process. I'd rather not have to face such accusations, but I might meet them just to find a solution. I do not know if this is a good solution, but I am confident that this problem can be solved.