Mire használjam? | What to use it for?


A megoldásaim intelligens megoldások. Ez azt jelenti, hogy minden fejlesztésem csak keretrendszer, amiket te töltesz meg tartalommal. Amiket itt találsz olyan célfejlesztések, amik meghatározott feladatokat végeznek.

Hogy jól el tudd képzelni ezt, egy példával illusztrálom, remélem láttad a Ponyvaregény című filmet. Az ingyenes megoldás olyan, mintha lenne egy Mr. Wolf nevű appod, az első adomány után Mr. Wolf meg is jelenik, a második adomány után részt is vesz a problémamegoldásban.
My solutions are intelligent. This means that all my improvements are just frameworks that you fill with content. The ones you find here are target enhancements that do specific tasks.

To give you a good idea of this, I illustrate with an example, I hope you saw the movie Pulp Fiction. The free solution is like having an app called Mr. Wolf, after the first donation Mr. Wolf appears and after the second donation he is involved in solving the problem.


Tanácsok | Advices

Alapvetően ez egy olyan szolgáltatás, mely elsősorban azoknak szól, akik egyáltalán nem szeretnének spiritualitással foglalkozni, ám hisznek benne annyira, hogy igénybe vegyék egy ezzel foglalkozó szakember segítségét. Számomra ebben van az üzlet, hisz már kifejlesztett megoldásaim vannak, amik ezeket a feladatokat automatikusan végzik. Az ügyfél ránéz a képekre, elküldi az adományt és éli tovább az életét. Ha baj van, küld még egy adományt és ekkor személyesen is ránézek a konkrét ügyeire.

A másik lehetőség az, hogy mindezeket az ingyenes verzióban mindenki maga is megoldja. A Free Side menüpontból el lehet jutni mindenhova, ahol kiegészíthető az az eszköztár, ami ezen a weboldalon fellelhető.
Basically, this is a service that is primarily aimed at those who do not want to be engaged in spirituality at all but who believe in it enough to seek the help of a professional. For me, this is the business because I have already developed solutions that do these tasks automatically. The customer looks at the pictures, sends the donation and lives on. If there is a problem, he sends another donation and I personally look at his specific issues.

Alternatively, you can solve all of these in the free version yourself. The Free Side menu gives you access to everything where the toolbar on this web page can be supplemented.

Kérdések | Questions

Ott a kapcsolatfelvételi lehetőség a bal alsó sarokban elég hellyel, hogy az a kérdés odaférjen.

- Ha komolyan veszem, akkor nekem ingyen van?
- Ha komolyan veszed, nincs rám szükséged. Tehát neked eleve ingyen van.
- Akkor mire jó az adomány?
- Azonosítani téged.
There is the contact form in the lower left corner with enough space for that question.

"If I take it seriously, am I free?"
"If you take it seriously, you don't need me. So you are already free."
"Then what's the donation good for?"
"Identify you."