Spirituális CCleaner elsősorban szkeptikusoknak, akik szeretik magukat modern emberként meghatározni. Itt van minden, amit csak elérhetsz a dolgok mélyebb ismerete nélkül. Nem kell mást tenned, minta képek mögé nézned és már kész is vagy. | Spiritual CCleaner is primarily for skeptics who like to define themselves as modern people. Here is everything you can achieve without a deeper knowledge of things. All you have to do is look behind the pictures and you’re done.


Környezeti rendezés
Körülötted a világ
Spirituális rendezés
A világ fölötted és alattad
Oktatócsomag
A tudás megtalál téged

Arany Sugár
Az egyik agyfélteke
Ezüst Sugár
A másik agyfélteke
ÉlményPark Sugár
Logikai rendezés
Enviromental management
The world is around you
Spiritual management
The world is above and below you
Education package
Knowledge will find you

Golden Ray
One of the hemispheres of the brain
Silver Ray
The other hemisphere
ÉlményPark Ray
Logical sorting

Mi ez röviden | What is this in short

- Mi történik ilyenkor?
- Az a cél, hogy a szavaim alapján eldöntsd, hogy hiszel-e benne vagy sem?
- Minek kellene szerinted történnie?
- Az emberi szem porton keresztül aktiválódik egy adatátviteli kód. A kódnak nem feltétlen kell az időben azonnal elindulnia, ezért az esetek nagy részében semminek sem kell történnie. Ami igazodik a hitedhez is, ha nem hiszel benne.
- Vagyis semminek sem kellene történnie?
- Előfordul, hogy érzékenyebb vagy, fogékonyabb vagy, vagy már be vagy avatva. Ilyenkor előfordulhatnak az érzékelés bármely spektrumán olyan jelek, amiket valahogy értelmezel. Azt viszont nem tudom megmondani, kinél hogyan, mert ezek saját skineken futnak, amit az agyad határoz meg számodra legideálisabb képi- és mondavilággal. 
- Mit csinál ez a kód?
- Olyan, mint egy spirituális CCleaner. Mágikus értelemben ezt csinálja. Ezoterikus értelemben viszont akár a saját utadra is terelhet.
- Mennyi ebben neked az üzlet?
- Nem ebből akarok meggazdagodni.
- Mennyi nekünk ebben a kockázat?
- Semmi, hiszen nem is hisztek ebben.
- Ha hinnénk benne, mennyi lenne ebben a kockázat?
- Ne aggódjatok, szinte sose szokott baj történni. Ha meg történne, úgyse tudjátok meg, mert már helyrehoztam és a valóságot is kiigazítottam.
- Az ezoterikus társadalom hogy veszi be ezt az informatikai szöveget?
- Én nem hozzájuk beszélek, hanem hozzátok.
"What happens then?"
"The goal is to use my words to decide whether you believe in it or not?"
"What do you think should happen?"
"A data transmission code is activated via the human eye port. The code doesn’t have to start right away in time, so in most cases, nothing has to happen. Which also aligns with your faith if you don’t believe it."
"So nothing should happen?"
"You may be more sensitive, more receptive, or already initiated. In this case, there may be signals on any spectrum of perception that you somehow interpret. However, I can’t tell you who has how, because they run on their own skins, which your brain defines with the most ideal world of images and sayings for you."
"What does this code do?"
"It's like a spiritual CCleaner. It does this in a magical sense. In an esoteric sense, however, it can even steer you in your own way."
"How much business is this for you?"
"I don't want to get rich from this."
"How much is the risk for us in this?"
"Nothing, because you don't believe it."
"If we believed it, what would be the risk?"
"Don't worry, trouble almost never happens. If that happens, you won’t know anyway, because I’ve already fixed it and adjusted the reality."
"How does an esoteric society take up this IT text?"
"I'm not talking to them, I'm talking to you."