Amit itt látsz, azt nem tanítják sehol és csak itt hozzáférhető. Hogy létezik, annak egyszerű oka van. Alkalmazkodtam és nem elvárok. Itt van minden, amit csak elérhetsz a dolgok mélyebb ismerete nélkül. Csak a képek mögé kell nézned hozzá és kész vagy. |
What you see here is not taught anywhere and is only available here. There is a simple reason it exists. I have adapted and I do not expect it. Here is everything you can achieve without a deeper knowledge of things. All you have to do is look behind the pictures and you’re done.Jelen lehetőségeid

Környezeti rendezés
Körülötted a világ
Spirituális rendezés
A világ fölötted és alattad
Oktatócsomag
A tudás megtalál téged

Arany Sugár
Az egyik agyfélteke
Ezüst Sugár
A másik agyfélteke
ÉlményPark Sugár
Logikai rendezés
Your current opportunities

Enviromental management
The world is around you
Spiritual management
The world is above and below you
Education package
Knowledge will find you

Golden Ray
One of the hemispheres of the brain
Silver Ray
The other hemisphere
ÉlményPark Ray
Logical sorting

Spirituális rendezés | Spiritual management

A csomag második eleme. Míg a csomag első eleme a fizikai környezettel foglalkozik, ez a spirituális csatornáid rendezését végzi. Figyelemmel van arra, mit tudsz és hiszel a világról és arra is, hogy mit kellene tudnod hozzá. Megszünteti a káros tudati kapcsolódásokat és eltávolítja a nem kívánatos entitásokat a csatornádról. Mivel ezek a kapcsolódások visszatérhetnek, hullámfrissítések formájában ez a rendezés időszakosan újra és újra lefut addig, amíg képes nem leszel magad is ezeknek a lekezelésére.

The second element of the package. While the first element of the pack deals with the physical environment, it does the sorting of your spiritual channels. It is mindful of what you know and believe about the world and what you should know about it. It removes harmful conscious connections and removes unwanted entities from your channel. Because these connections can return, this sort of wave update will periodically run again and again until you are able to handle them yourself.