Amit itt látsz, azt nem tanítják sehol és csak itt hozzáférhető. Hogy létezik, annak egyszerű oka van. Alkalmazkodtam és nem elvárok. Itt van minden, amit csak elérhetsz a dolgok mélyebb ismerete nélkül. Csak a képek mögé kell nézned hozzá és kész vagy. |
What you see here is not taught anywhere and is only available here. There is a simple reason it exists. I have adapted and I do not expect it. Here is everything you can achieve without a deeper knowledge of things. All you have to do is look behind the pictures and you’re done.Jelen lehetőségeid

Környezeti rendezés
Körülötted a világ
Spirituális rendezés
A világ fölötted és alattad
Oktatócsomag
A tudás megtalál téged

Arany Sugár
Az egyik agyfélteke
Ezüst Sugár
A másik agyfélteke
ÉlményPark Sugár
Logikai rendezés
Your current opportunities

Enviromental management
The world is around you
Spiritual management
The world is above and below you
Education package
Knowledge will find you

Golden Ray
One of the hemispheres of the brain
Silver Ray
The other hemisphere
ÉlményPark Ray
Logical sorting

Oktatócsomag | Education Package

Ez a három elem tartalmazza a mandala platformon elérhető szolgáltatást, mely a fizikai síkhoz kötődik. Ezt úgy képzeld el, mintha a programjaim iOS-en is elérhetőek lennének, azaz egy már létező infrastruktúrára fejlesztettem őket. Biztosan felmerült benned, hogy milyen jó, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal rendelkezel, de hogyan fogod ezeket használni? Mivel ezek a félelmek olyan bizonytalanságot szülnek, amik bezavarhatnak a folyamatokba, ezért gondoskodtam arról, hogy a saját tempódban fejlődve olyan tudást szerezz, melyek eljuttatnak téged a magabiztosság szintjére.

These three elements include the service available on the mandala platform, which is tied to the physical plane. Imagine this as if my programs were available on iOS, so I developed them on an existing infrastructure. You may have wondered how good you are with these features and how will you use them? Because these fears give rise to insecurity that can interfere with the processes, I have made sure that as you develop at your own pace, you will acquire knowledge that will bring you to a level of confidence.