Amit itt látsz, azt nem tanítják sehol és csak itt hozzáférhető. Hogy létezik, annak egyszerű oka van. Alkalmazkodtam és nem elvárok. Itt van minden, amit csak elérhetsz a dolgok mélyebb ismerete nélkül. Csak a képek mögé kell nézned hozzá és kész vagy. |
What you see here is not taught anywhere and is only available here. There is a simple reason it exists. I have adapted and I do not expect it. Here is everything you can achieve without a deeper knowledge of things. All you have to do is look behind the pictures and you’re done.Jelen lehetőségeid

Környezeti rendezés
Körülötted a világ
Spirituális rendezés
A világ fölötted és alattad
Oktatócsomag
A tudás megtalál téged

Arany Sugár
Az egyik agyfélteke
Ezüst Sugár
A másik agyfélteke
ÉlményPark Sugár
Logikai rendezés
Your current opportunities

Enviromental management
The world is around you
Spiritual management
The world is above and below you
Education package
Knowledge will find you

Golden Ray
One of the hemispheres of the brain
Silver Ray
The other hemisphere
ÉlményPark Ray
Logical sorting

Ezüst Sugár | Silver Ray

Az Ezüst Sugár minden bizonnyal fura érzéseket fog kelteni benned, ugyanis ahol az érzések keletkeznek, ott nincs jelen a ráció. Ám az embernek van egy racionális agyféltekéje, amire szüksége van egy logikai környezetben. A felemelkedés egyik problémája az, hogy ha nincs jelen a logika, senki sem fog tudni problémákat megoldani. Az Ezüst Sugár ebben nyújt megoldást olyan kulcsszavak mellett, mint felettes én és az egyéni tudat. Ha a szemeiddel a kép mögé fókuszálsz, elérhetővé válnak számodra a problémamegoldáshoz szükséges általam mélytranszban kidolgozott intelligens formulák.

The Silver Ray will certainly give you strange feelings, because where the feelings come from, there is no ration. But man has a rational brain that he/she needs in a logical environment. One problem with the ascension is that if logic is not present, no one will be able to solve problems. The Silver Ray provides a solution to this, along with keywords like higher self and individual consciousness. If you focus your eyes behind the image, you will have access to the intelligent formulas I have developed in deep trans to solve the problems.