Spirituális CCleaner elsősorban szkeptikusoknak, akik szeretik magukat modern emberként meghatározni. Itt van minden, amit csak elérhetsz a dolgok mélyebb ismerete nélkül. Nem kell mást tenned, minta képek mögé nézned és már kész is vagy. | Spiritual CCleaner is primarily for skeptics who like to define themselves as modern people. Here is everything you can achieve without a deeper knowledge of things. All you have to do is look behind the pictures and you’re done.


Környezeti rendezés
Körülötted a világ
Spirituális rendezés
A világ fölötted és alattad
Oktatócsomag
A tudás megtalál téged

Arany Sugár
Az egyik agyfélteke
Ezüst Sugár
A másik agyfélteke
ÉlményPark Sugár
Logikai rendezés
Enviromental management
The world is around you
Spiritual management
The world is above and below you
Education package
Knowledge will find you

Golden Ray
One of the hemispheres of the brain
Silver Ray
The other hemisphere
ÉlményPark Ray
Logical sorting

Arany Sugár | Golden Ray

A holosugárzók hatásukat a spirituális frekvenciákon fejtik ki igazán. Ezért jelentőségük nehezen lenne megérthető a hétköznapi valóság szintjén. Ha kulcsszavakat mondanék ehhez, olyasmiket mondanék, hogy intuitív agyfélteke, angyalok, kollektív tudat. Az Arany Sugár szerepe az, hogy összehangolja a veled kapcsolatos műveleteket az angyali szintekkel. Én ebben egy olyan szakember vagyok, aki segít tisztázni az eltérő világok félreértéseit és bizonyos értelemben képviseli a felek érdekeit és szempontjait. A szemeiddel fókuszálj a kép mögé.

The holo radiators really work at the spiritual frequencies. Therefore, their significance would be difficult to understand at the level of everyday reality. If I were to say keywords for this, I would say something like intuitive hemisphere, angels, collective consciousness. The role of the Golden Ray is to coordinate your operations with angelic levels. In this I am a specialist who helps to clarify misunderstandings in different worlds and in a sense represents the interests and aspects of the parties. Focus your eyes behind the image.