Quick and easy

You just look at the pictures you can access in the middle here and you’re done. With your free will, you can confirm by looking behind the images to filter out random cases. Although in that sense they would only do well. This whole thing wouldn’t be if it weren’t for the modern man who wants everything right away without looking at all this. But since it is, here you can see one of the greatest spiritual inventions of all time, which I cannot properly put into words.

Gyors és egyszerű

Csak ránézel azokra a képekre, amiket itt középen tudsz elérni és már kész is vagy. A szabad akaratoddal úgy tudod megerősíteni, hogy a képek mögé nézel, hogy kiszűrjük a véletlen eseteket. Bár ilyen értelemben ők is csak jól járnának. Ez az egész nem lenne, ha nem lenne a modern ember, aki mindent azonnal akar anélkül, hogy ennek a mindennek utánanézne. Ám mivel van, itt láthatjátok minden idők egyik legnagyobb spirituális találmányát, amit nem tudok szavakban megfelelően elmondani.

Honestly tell me what it is!

I don’t really understand the question because I’ve been honest so far. What doesn’t obscure me is that I can safely be honest, because presumably for years, no one will understand what epoch-making thing they are sitting in front of.

Őszintén mondd meg, mi ez!

Nem nagyon értem a kérdést, mert eddig is őszinte voltam. Amit nem homályosít el az, hogy bátran lehetek őszinte, mert vélhetően évekig nem fogja érteni senki, hogy milyen korszakalkotó dolog előtt ül.

Technically what happens

The first thing I understand about an invention that preceded its age and of course is not controlled by power is that no one understands what it is and how it works. So let's fill this space too!

Technikailag mi történik

Az első, amit megértek egy olyan találmánynál, ami megelőzte korát és persze nem kontrollálja a hatalom, hogy senki sem érti mi ez és hogyan működik. Töltsük be tehát ezt az űrt is!

Visitors of ÉlményPark.CoM

I did this for those who are the target group. Who has nothing to offer because it reaches that level of consciousness over the years. Well who's found this isn't it? It is difficult to make sense of this through the eyes of a businessman. It's just that it's done stupid.

ÉlményPark.CoM látogatottság

Ezt csináltam azoknak, akik a célcsoport. Akinek nincs mit ajánlania, mert ez arra a tudatszintre évek alatt ér le. Jól ki van ez találva nem? Nehéz az üzletemben szemével ebben értelmet találni. Pont hogy hülyén van megcsinálva.